FDCF’s Board strengthens:

FDCF’s Board strengthens: Eero Lindqvist from Telia and Antti Kaikkonen from Fortum join the Board

Last Thursday’s annual meeting approved the association’s new rules, which also allow participation in statutory meetings remotely. At the same time, one annual meeting of the association becomes a spring and autumn meeting. In the future, the spring meeting will discuss the financial statements, the annual report and the opinion of the performance auditors or auditors. The autumn meeting will approve the action plan, the revenue and expenditure estimate, and the amounts of the membership and membership fees. In addition, the Chairman of the Board and other members were elected. The new rules will enter into force after approval by the The Finnish Patent and Registration Office (PRH).

The annual meeting elected the board for the period 2020. Veijo Terho (SoteDigi Oy) was elected as the Chairman of the Board. In addition, Sami Niiranen (Orbis Oy), Pekka Järveläinen (Justin Group Oy), Mikko Aho (Rittal Oy), Ilkka Larjanne (Erillisverkot Oy), Eero Lindqvist (Telia Oyj) and Antti Kaikkonen (Fortum Oyj) were elected to the Board. Congratulations to the new Board!

The annual meeting was attended by 8 members of the association and was remotely followed by 12 people.

The association thanks Rittal Oy for the meeting arrangements!

***************************************************************************************************************

FDCF:n hallitus vahvistuu: Eero Lindqvist Telialta ja Antti Kaikkonen Fortumilta mukaan hallitukseen

Viime torstain yhdistyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt, jotka mahdollistavat myös sääntömääräisiin kokouksiin osallistumisen etäyhteyden kautta. Samalla yksi vuosittainen yhdistyskokous muuttuu kevät- ja syyskokoukseksi. Jatkossa kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. Lisäksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. Uudet säännöt astuvat voimaan PRH:n hyväksynnän jälkeen.

20.8. yhdistyskokouksessa valittiin hallitus kaudelle 2020. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Terho (SoteDigi Oy). Lisäksi hallitukseen valittiin Sami Niiranen (Orbis Oy), Pekka Järveläinen (Justin Group Oy), Mikko Aho (Rittal Oy), Ilkka Larjanne (Erillisverkot Oy), Eero Lindqvist (Telia Oyj) ja Antti Kaikkonen (Fortum Oyj). Onnea uudelle hallitukselle!

Yhdistyskokouksessa oli läsnä 8 yhdistyksen jäsentä ja etäyhteyden kautta kokousta seurasi 12 henkilöä.

Yhdistys kiittää Rittal Oy:tä kokousjärjestelyistä!