Greetings to all our members!

Greetings to all our members!

First, I like to thank you all of confidence what you have shown in past and for the future. I feel that it is an honour to be Chairman of the FDCF Board and contribute to the goals of our industry.

This year has been very challenging in many ways. My role as FDCF Chairman started suddenly when Antti Laine left his resignation earlier in this year. I started as acting Chairman at very short notice.

Earlier this year we had plans to extend our networks between data center associations first in Scandinavian level but also in EU level. We had a good start in this activity with the Kickstart Europe Conference. There was also arranged an EU level DC association meeting. Right after that we started to see news about Covid-19 and everything turned more difficult.

This pandemic crisis put everything in totally new level. We needed to find ways how to work without meeting others face-to-face but yet work effectively remotely. In FDCF we had to start look at things differently: how to arrange board meetings remotely and what to do with our association´s spring meeting which has earlier been a quite big event for us. We do like to continue to share information effectively, but rules are now different. For that reason, we decided to postpone our official annual meeting into Autumn and start arranging video conferences and webinars. Now we are happy to say that our first virtual event in spring was a big success! We managed to reach quite a big audience and the feedback has been excellent.

Encouraged by that experience we have started to plan our next video conference for our members before our main event in December (The Future Data Summit 2020). Our next webinar will take place most probably in October. In this second webinar we will arrange more time for the speakers and we will make the event more interactive so that will better serve our members.

We have also started to cooperate with some schools to help to enhance data center industry education in Finland to ensure that our business sector will have excellent personnel to work in and manage existing and new coming data centers. We will announce some of the ongoing activities most probably later in this year.

One of our main issues, that we have tried to impact, has been energy taxation, especially for data centers. Now it seems that things are developing into right direction and first step is to get closer to other countries energy taxation levels. We must still work in this area to get energy pricing also closer to level where Norway and Sweden are, to ensure that we are able to compete data center investments in Scandinavia.

As a last topic: new association rules were approved in association meeting. These new rules will enable us to develop our association to the next level and we are now allowed to arrange more activities remotely.

Wishing you all a very nice Autumn and let´s stay healthy!

Veijo Terho, Chairman of the Board

****************************************************************************************************************

Tervehdys kaikille,

niin henkilö- kuin yritysjäsenillemme!

Aluksi, kiitos luottamuksesta niin menneellä kaudella kuin tulevallakin. Koen, että on kunnia toimia FDCFD:n hallituksen puheenjohtajana ja viedä yhteistä asiaa eteenpäin.

Tämä vuosi on ollut monella tapaa hyvinkin haastava. Itse jouduin puheenjohtajaksi hiukan yllättäen, kun edellinen puheenjohtajamme Antti Laine pyysi eroa tehtävästä kesken kauden. Tehtävät piti ottaa haltuun todella lyhyellä varoitusajalla.

Yhtenä isona tavoitteenamme vuoden alussa oli saada luotua hyvät ja aktiiviset suhteet muihin konesaliyhdistyksiin, aluksi Skandinavian tasolla, mutta myöhemmin laajentaa yhteistyötä EU:n sisällä toimiviin yhdistyksiin. Tätä asiaa saatiinkin hiukan edistettyä EU tasolla Kickstart Conferensissa ja siihen liittyvän eri maiden yhdistystapaamisen kautta, mutta sitten asiat alkoivatkin mennä hankalaksi tämän Covid-19 viruksen takia.

Olimme ihan uuden asian edessä. Miten hoitaa asioita tehokkaasti ilman perinteisiä tapaamisia ja siirtyä pysyvään etätyöskentelyyn? Myös me FDCF:n hallituksessa jouduimme miettimään uudelleen niin hallituksen kokoukset kuin yhdistyskokouksen sekä kaikki tulevat tapahtumamme. Kuinka toimia jatkossakin alaa yhdistävänä toimijana ja jakaa tietoa meidän jäsenillemme – ainoastaan etänä? Tämän haasteen edessä päätimme kokeilla virtuaalista seminaaria kevään miniseminaarin tilalla ja palautteen sekä osallistujamäärän perusteella me taisimme onnistua suhteellisen hyvin.

Kokemuksen rohkaisemana tulemme järjestämään vielä ennen päätapahtumaamme (The Future Data Summit 2020, 16.12.2020) lokakuussa virtuaalisen seminaarin samalla konseptilla kuin kesän alussa, mutta nyt varaamme enemmän aikaa puhujille ja osallistujien kysymyksille. Tavoitteena on saada tilaisuudesta vielä interaktiivisempi, jotta se palvelisi paremmin meitä kaikkia alalla toimivia.

Myös koulutuksen saralta on ilmassa ollut hyvää kehitystä konesalipalveluiden kannalta. Uskoisinkin, että loppuvuodesta pääsemme kertomaan lisää siitä, miten yhdistys tulee tukemaan koulutuksen edistämistä Suomessa, jotta voimme pitää kiinni yhdestä kilpailuvaltistamme eli osaavista asiantuntijoista.

Nyt kun konesalien energiaverotus asia on edistymässä oikeaan suuntaan, jatkamme työskentelyä aiheen parissa aktiivisesti. Seuraavaksi pitää tutkia, miten voisimme edistää energian kokonaishinnan saamista lähemmäksi Norjan ja Ruotsin tasoa, jotta pääsisimme paremmin mukaan kilpailemaan uusista ulkomaisista asiakkaista.

Lopuksi vielä kiitos yhdistyskokoukselle, että saimme hyväksyttyä yhdistykselle uudet säännöt. Näiden uudistettujen sääntöjen myötä pääsemme paremmin tulevaisuudessa vastaamaan toimintamme kehittämiseen sekä voimme paremmin huomioida toiminnan tässä keväästä lähtien tutuksi tulleessa etätyöskentelymoodissa.

Oikein hyvää syksyä kaikille ja koitetaan pysyä terveinä!
Veijo Terho, FDCF:n hallituksen puheenjohtaja