Datakeskuksen tietoturvallisuus hallintaan

Jyrki Lahnalahti, tuoteryhmäpäällikkö (tietoturvallisuus, yritysturvallisuus), Kiwa Inspecta

Jyrki Lahnalahden vuonna 2004 alkanut ura Kiwa Inspectalla on ollut näköalamatka kymmenien eri yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tietoturvallisuuden, yritysturvallisuuden, jatkuvuudenhallinnan, palvelunhallinnan ja laadun johtamiseen ja kehittämiseen.

Edelleen hän pitää näkökulmien laajentamiseksi koulutuksia ja on osallistunut myös kansainväliseen ja kansalliseen standardisointityöhön jo vuodesta 2006, mistä työstä hän on saanut tunnustustakin. Jyrki on myös ollut mukana rakentamassa Kiwa Rima® -viitekehystä kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden johtamisjärjestelmän pohjaksi. Hänen aiempi työhistoriansa koostuu erilaisista ICT-toimialan tehtävistä.

Ilmoittaudu ilmaiseksi mukaan kevätseminaariin täällä!