Lämpökaupalle oma mallisopimus

FDCA, Kaupan liitto ja Rakli olivat oli mukana Energiateollisuuden lämpökaupan mallisopimusta luomassa. Mallisopimukseen on koottu keskeisimmät asiat, joista lämpökaupan sopimuksessa olisi useimmiten syytä sopia tai joita olisi ainakin arvioitava yksittäisiä sopimuksia laadittaessa. Lämpökaupan mallisopimus koskee lämmön ostoa lämmön tarjoajalta lämpöyhtiölle.

Lämpökaupan mallisopimusta koskien on laadittu lisäksi erilliset tarkentavat soveltamisohjeet, joissa on avattu tarkemmin mallisopimuksen sisältöä ja taustalla olevaa tarkoitusta. Ohjeet toimivat siten tukena sopimusta laadittaessa sekä apuna yksittäisen lämpökauppaa koskevan sopimuksen laatimisessa ja soveltamisessa. Soveltamisohjeet eivät ole osa lämpökaupan sopimusta.

Tutustu Lämpökaupan mallisopimukseen Energiateollisuuden sivuilla.