Technical failure

Technical failure – no membership applications received for 11 days

Due to technical failure our membership applications sent between 24 February 23:30 – 06 March 10:00 have not been properly communicated to our system. We apologize for the inconvenience and ask those who have completed the application at that time to submit it again.

Teknisen häiriön vuoksi jäsenhakemukset välillä 24.2. klo 23:30 – 06.03 klo 10:00 eivät ole välittyneet järjestelmäämme oikein. Pahoittelemme tapahtunutta ja pyydämme tänä ajankohtana hakemuksen täyttäneitä lähettämään hakemuksen uudelleen.